Trigramm RÕÕM (I)

Vaata videot

See pumse sümboliseerib rõõmsameelset enesekindlust ning koosneb liikumistest, mis on sooritatud pehmelt kuid kindlalt kontrollitult. Õpilane vahetab kõrget ja madalat asendit tihedamalt kui esimeses pumses ning õpib vabamalt liikuma. Siin keskendutakse alakeha liikumistele, mis aitab õppida tasakaalu ja korrektseid asendeid. Uueks liigutuseks on olgul baro tširugi.